fortress 4 burgundy red transparent satin active gitara basowa marki Rockbass

RockBass Fortress 4 Burgundy Red Transparent Satin active gitara basowa